Friday, August 26, 2016

อาจารย์ อ๊อด ผ้าขาว คือ ใคร ?ที่มา จากรายการ สืบพันเรื่อง ตอน สักยันต์
ถ่ายทำที่จังหวัด กาฬสินธ์ ซึ่งเป็นสำนักสักยันต์เดิมของอาจารย์
ปัจจุบัน อาจารย์ได้ ย้ายมายังจังหวัด อุบลราชธานี

สำหรับลูกศิษย์ ผู้ศรัทธาท่านใด ประสงค์
สักยันต์ ลงนะต่างๆ ดูดวง หรือ ตั้งศาล บรวงสรวง
สามารถ ติดต่อ ได้ที่

สำนักอีสานสักยันต์ อ.อ๊อด ผ้าขาว
416 หมู่ 2 โค้งหัวสนามบิน ต.ไร่น้อย 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 089 022 2003 และ 081 360 1177

Thursday, November 29, 2012

Master Ruesi Ajarn Ord – Wai Kroo Luang Por Phern


He explains about the fact that the phrase ‘Yant 108′ does not mean there are only 108 types of Yant, but that there are an uncountable amount of Yant. He explains the meaning of Wai Kroo, that the vibrations of energy from the Kroo Ba Ajarn of Ancient Times, are passed down through the ceremonies of the Ages through the current Master to the Looksit.

That it is a ‘Charging of the Batteries’ of the Blessings of the Kroo, and for the Looksit to get to know each other and learn that they must all love and respect each other and never fight each other, for they are the Looksit of the same Kroo Ba Ajarn. He explains that the Kroo passes the current of the magic of the Lineage through well wishing thoughts with Good intentions, so the Looksit who wears the Yant, received from a Pure Source, should not think Bad Things or Ill Intentions, and should also try to think Good Things, and avoid thinking Bad Things.
Not all Masters these days teach to not be Violent or to practice the Precepts, it may be in their list of rules, but not all masters explain well and bring the Devotee to a proper Understanding of how to maintain the purity of the Yant, and prevent it from falling into entropy and going bad.
I feel that this aspect of wearing Sak yant is being Ignored or taken less seriously than it used to be, and people get tattooed before even considering what it is they will have to change in their life to keep in line with the beliefs and practice of ‘Khong Mee Kroo’ (Sacred Magical Arts with a Ruling Guru Deva governing it and protecting it).

Sak Yant is ‘Khong Mee Kroo’ (ของมีครู) before one gets Sak yant, One should Understand Fully what ‘Khong Mee Kroo’ means and what the basic Rules are. Once a year, those with Sak Yant must attend ‘Wai Kroo’ and receive ‘Korb Kroo’ (Ruesi Mask blessing), in order to renew and recharge the protective magic for the Year ahead.


With what Yogic and Pranic Experience i may have  to Date, i can see clearly how Ajarn Ord uses Prana Breath Energy to bless the Looksit in the first blessing in this Video where he uses a wooden Meed Mor (spirit knife) to endow the forehead of a Devotee with Blessings. Anyone who has practiced Prana Breath or has attained Samadhi will see clearly how Ajarn Ord takes in his breath and focuses and then channels the energy as he blows on the head of the Looksit.

Very faith Instilling and Inspiring to see a Master with Visible (to some) Abilities. He is the Looksit of Luang Por Phern and learned his Wicha from his Master Ajarn Montree Pumtip, who was a direct student of Luang Por Phern (Wat Bang Pra), and received his Wicha Sak Yant directly from the Great Master of Wat Bang Pra himself.

In Kalasin, at the Ashram, there is a Yearly Wai Kroo to Luang Por Phern for Looksit of Wat Bang Pra and LP Phern in the Isan Country to pay reverence and renew their Yearly protective Blessings from the Kroo Ba Ajarn, and witness the Miraculous events of Wai Kroo.

This is an Event which should be more attended by Foreigners, as it is as close to Luang Por Phern Lineage as it is possible to get, and is one of the most important Wai Kroo Ceremonies in the Country as far as Sak Yant is concerned. Ajarn Ord is in fact one of the most important and respected Masters of grand Experience of the Present Era, but does not seek Fame and Fortune as much as many lesser Ajarns, so this Fact remains unknown to most Foreigners. His Ashram is a True representative Office of Luang por Pherns Sak yant Lineage, and deserves much more Visitation and Interest from Foreigners, so please make an Effort to Visit the Ashram in ubon ratchathani.

Address in Thai for Taxi or your Guide to use for Contacting;

โหร.มนตรี พุ่มทิพย์ (อ.อ๊อด) 416 หมู่ 2 โค้งหัวสนามบิน ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบล
โทร. 089-0222003 อาจารย์มนตรี พุ่มทิพย์ (Ajarn Ord )(+6689-0222003) 

Translate in English By : http://sak-yant.com


อาจารย์ อ.อ๊อด ผ้าขาว(ในชุดฤษีปู่เจ้าสมิงพราย)ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์เพ็ญจันทร์อาจารย์ อ.อ๊อด ผ้าขาว(ในชุดฤษีปู่เจ้าสมิงพราย)ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ (วันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ)
ตามตำรา การอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ ถือว่าเป็นสิริมงคลอันสมบูรณ์อย่างยิ่ง คนไทยแต่โบราณเชื่อเรื่องพลังลี้ลับ ที่เกิดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งผูกพันกับโลกมานาน แสนนาน ถึงแม้ดวงจันทร์มีขนาดไม่ใหญ่ แต่ด้วยความที่เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุด พลังและแรงดึงดูดจึงมีอิทธิพลต่อโลกอย่างมาก ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ให้การยืนยันมานานแล้วว่า มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกมนุษย์ ความเชื่อเรื่องพลังจากดวงจันทร์เต็มดวงมีอยู่ทุกภาคของโลก ของคนไทยและชาวพุทธเป็นอันมาก วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำหรือที่เรียกว่าคืนเพ็ญเกิดพิธีกรรมหนึ่งขึ้นมาคือ”พิธีอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์” และเชื่อกันว่าการอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ให้คุณทุกประการ เมื่ออาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์แล้วจะมีโชคมีลาภ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม คนที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาเศร้าหมอง เมื่อได้อาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์แล้วก็จะหายจากเจ็บป่วย หรือผู้ที่เป็นหมอดู นักพยากรณ์ เป็นแพทย์โบราณ เชื่อกันว่าถ้าใครได้อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญนี้แล้วทำให้มีความสามารถในการพยากรณ์ในการรักษาโรคได้ดีขึ้น หรือผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเมื่ออาบน้ำมนต์ให้อธิษฐานอยู่ในใจ จะทำให้เรียนเก่งความจำดี มีปฏิภาณไหวพริบเรียนหนังสือเก่ง การอาบน้ำมนต์เพ็ญจันทร์ดีทั้งมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมโชคลาภ คุ้มครองป้องภัย เสริมสง่าราศีให้ผุดผ่องดั่งพระจันทร์ในคืนเพ็ญ เสริมบารมีแก่ผู้มีญาณเทพมีองค์เทพคุ้มครอง ขจัดอำนาจมนต์ดำที่เข้าแฝงอยู่ในร่างกาย ทำให้ชะตาชีวิตรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (สืบทอดตำราสมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศน์เทพวราราม)