Monday, April 3, 2017

ของขึ้น


อาการของขึ้นนั้น เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่เรื่อง งมงายแต่เป็นพลังศรัทธาที่มีอยู่เหนือธรรมชาติสถิตอยู่ภายใต้จิตสำนึกของท่านที่มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่พึ่งทางใจ ด้วยความรักความเมตตา ที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิมอบให้กับสิ่งที่ปรารถนา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ขีวิต คุ้มครองป้องกันภัย เป็นกำลังใจกับการต่อสู้กับอุปสรรคแห่งชีวิต ด้วยความผูกพันธ์ ไมตรีที่มีต่อกัน ด้วยความรัก ความเมตตา จึงเป็นจุดระเบิดพลังศรัทธาที่ เเสดงอาการของขึ้น ที่บุคคลทั้วไปทำไม่ได้ ของขึ้นนับว่าเป็นสัญญาณพลังศรัทธาแรงกล้า ของบุคคลนั้นๆประกาศให้สามภพได้รับรู้ว่าข้านี้ศิษย์มีครู (มิไช่การแสดง แต่เป็นพลังศรัทธา บูชาครู เพราะเป็นพลังธรรรมชาติ)คนไม่มีครูจริตทำไม่ได้ ศรัทธานี้นา นาจิตตัง สาธุ

ของขึ้น
ของขึ้นวัดบางพระ
ของขึ้นหนุมาน
ของขึ้นพ่อแก่
ของขึ้นฤาษี
ของขึ้นวัดบางพระ 2560
ของขึ้นสักยันต์
อาการของขึ้น
สักยันต์
สักยันต์วัดบางพระ
witchcraft
witchcraft spells
learning witchcraft
witchcraft definition
witchcraft history
witchcraft nyc
witchcraft movie
witchcraft band
witchcraft symbols